Kategorier
Juridik

Lämna in konkursansökan i tid

Om du driver ett aktiebolag med ekonomiska problem och du bedömer att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat ska du omedelbart lämna in en konkursansökan.

I vissa kretsar anses det skambelagt att en företagare låter sitt företag gå i konkurs. Nedlåtande uttalanden kan speciellt höras från sådana personer som själv aldrig drivit ett företag. Men det finns många orsaker till att ett företag hamnar i obestånd. Det många inte tänker på är att flera av våra ledande företag en gång i tiden gått i konkurs. Efter rekonstruktion har de därefter kunnat utvecklas till världsledande företag.

För en sann entreprenör och seriös företagare kan det bli till ett trauma att tvingas begära sitt företag i konkurs. Ändå är det nödvändigt för att inte råka ut för ett värre problem med privatekonomisk katastrof. Att driva vidare ett aktiebolag som är på obestånd kan leda till att verkställande ledning och styrelse blir personligt ansvarig för bolagets skulder.

Obestånd och konkursansökan

Vad finns det då för tecken på att ett företag befinner sig på obestånd? Inte sällan märks det först och främst på att leverantörsskulder inte betalas i rätt tid. Betalningspåminnelser strömmar in och till slut lämnas kraven in till ett inkassoföretag. I många fall går det dock att träffa avtal med leverantörer om betalningsanstånd, men det förutsätter att en företagare bedömer att bolagets negativa utveckling kommer att vända.

Stupstocken för ett företag är när skatter och avgifter inte kan betalas i tid. Skatteverket lämnar ingen pardon och risken är stor att bolaget begärs i konkurs. I så fall kommer verkställande direktör och styrelse ligga illa till. Vilka åtgärder ska då en styrelse vidta för att agera korrekt? Först och främst ska kontrollbalansräkning upprättas. Om den visar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat är nästa steg att ansöka om konkurs till närmaste tingsrätt.